Sprog og stil

 

Er sproget:

Finkultur
Massekultur

 

Let at læse / svær at læse

Passer tekst og indhold til hinanden

Lange eller korte sætninger

Er der anvendt korrekt tegnsætning

Er syntaksen korrekt (Hvordan en sætning er opbygget. Er de enkelte led anvendt korrekt)

Lix (læsbarhedsindexet)

Bliver der anvendt billedsprog?

Fortælleteknisk synsvinkel.

 

Fortællerens ordforråd og ordvalg:

simpelt eller rafineret,
folkeligt eller akademisk,
originalt eller farveløst konventionelt

 

Er sproget fyldt med fraser? Tomme forslidte udtryk og faste vending. Overflødige bemærkninger.

Er der dialektindslag?

Er der mange fremmedord?

Er sproget "gammeldags"?

 Subjektivt farvet sprog eller objektiv fremstilling.

Hvilken holdning til emnet kan vi aflæse af sproget.

Sammenlign sproget i begyndelsen og slutningen af teksten.