Analysemodel

Præsentationspunkter

tekstens titel og forfatter
hvem er afsenderen, forfatteren
hvem er modtageren
hvilket medie formidles teksten i
hvornår er teksten brugt
hvilken genre
kommunikationsform

Målgruppe/modtager

er teksten bragt i et særligt medie
er teksten placeret i en særlig sektion af fx avisen
vist på et særligt tidspunkt i TV – sporten – eftermiddag
er mediet lokalt
anvendes et særligt sprog
er billeder henvendt en særlig målgruppe

Layout

hvordan er teksten sat op
hvordan er billedet anbragt
hvad dominerer layoutet
hvordan er overskriften placeret
er der anvendt en særlig typografi
hvad er blikfanget
hvordan er manchetten – rubrikken

Tekstens indhold

kort resume – nøgternt og præcist

Tekstens tema

hovedtema – bi- eller sidetema

Hensigten med teksten

afsenders holdning
informerende og orienterende
debatterende og vurderende
fortælle en god historie
vejlede eller styre

Argumentation

hvordan argumenteres der

Hvordan er sproget

er det neutralt sagligt
følelses- og holdningspræget
er det refererende, beskrivende eller forklarende
bruges korte eller lange sætninger
bruges fremmedord eller sproglige billeder

Din vurdering

fanger teksten din opmærksomhed
har teksten sammenhæng med virkeligheden

Perspektivering

har du løst, hørt, set noget lignende