Grammatisk førstehjælp

 

Substantiv /
Navneord

 

Man kan forholde sig til ordet/tingen/begrebet med mindst én af de 6 sanser:
SE – HØRE – FØLE – LUGTE – SMAGE – FORESTILLE
  

 

Æble
Cykler
Tanke
Drømmene

 

Verbum /
Udsagnsord

 

Fortæller, hvad substantivet foretager sig.
De ord, der skaber handling i en tekst.

 

Dyret elsker at komme ud.
Han kom løbende.

 

Adjektiv /
Tillægsord

 

Ord, der beskriver substantivet eller pronominet.

 

Æblet er rødt og saftigt.
Den er bred, høj og lang.

 

Pronomine /
Stedord

 

Ord, der kan stå i stedet for substantivet.

 

DEN – DET – JEG – DU – HAN – HUN – DE – DEM – OS

 

Konjunktion /
Bindeord

 

Ord, der binder sætninger, ord, led og meninger sammen.

 

De spiste og drak.
Han gik, fordi han skulle.
Vi skal ud, men det regner.
De så, at det sneede.

 

Præposition /
Forholdsord

 

Ting, personer og ord kan forholde sig til ting, personer og ord.

 

Hen til kommoden
Bagved huset.
taget.
I landet.

 

Adverbium /
Biord

 

Alle de ord, der ikke passer ind andre steder. De kan lægge sig til et verbum, et adjektiv eller andre adverbier.

 

Bilen kører hurtigt.
En enormt morsom film.
Tenoren synger meget dejligt.

 

Numerale /
Talord

 

Mængdetal og ordenstal

 

1 og to og 14
1. og anden og 14.