KOMMUNIKATIONSMODELLER

Kommunikation er kontakt mellem mennesker. Når vi kommunikerer, udveksler vi meddelelser. Man kan spørge: "Hvem sender hvad til hvem? Hvorfor? Hvordan?". Disse spørgsmål synliggøres i en kommunikationsmodel:

Afsender     →      Meddelelse     →      Modtager

Meddelelsen handler om et bestemt emne, som afsenderen ønsker, at modtageren skal modtage. Denne handling kan foregå ved brug af forskellige tegnsystemer. Disse tegnsystemer kan være det talte sprog, kropssprog, tegninger eller almindelig skriftlig kommunikation. Endelig går kommunikationen gennem en bestemt kanal. Det kan fx være en avis, en bog, radio, tv, mødelokale, klasselokale, telefon, sms eller e-mail. For at synliggøre hele kommunikationsprocessen er det hensigtsmæs­sigt at bruge kommunikationsstjernen:

Mindmap

Mindmap er en enkel metode til at overskue og strukturere emner og arbejdsopgaver på.
Ved hjælp at streger og ord kan man hurtig skabe sig et overblik over de fleste opgaver, som man skal i gang med på kurset, på jobbet eller i privatlivet.