Morfemer

 

Morfemer     /    orddannelse

Ord dannes af både vokaler, konsonanter og morfemer

Morfemer er:

de dele af ordet, der har deres egen betydning:

stammen fortæller, hvilken ordklasse ordet tilhører
endelserne fortæller, om ordet fx er i ental/singularis eller flertal/pluralis

Eksempel: bordene

Ordet ’bordene’ består af tre morfemer:

bord = den ting, der fortælles om
e = fortæller, at der er flere
ne = fortæller, at det er bestemte borde, der er tale om

Et morfem er altså:

Ordets stamme, også kaldet rodmorfem
Ordets endelse(r), også kaldet bøjningsformer

Et rodmorfem er den mindste del af et ord, der har sin egen betydning

Eksempel: skov

Fjerner man v'et, får man et andet ord, nemlig sko.

Ordets rodmorfem staves/skrives på samme måde hver gang:
sofabord, natbord, bordskåner, spisebord, skrivebord, bordskik, bordben

     Rodmorfemer er ord i sig selv, mens andre morfemer er:
     forstavelser
     endelser
     klisterbogstaver

Ord dannet af rodmorfemer
(Sammensatte ord)

Ved dannelse af sammensarte ord, bruger vi rodmorfemerne:
Hånd – bold - kamp
↓              ↓         ↓
r o d m o  r f e m e r

"Klister"-bogstaver: e eller s
Når to eller tre rodmorfemer skal danne et nyt ord, er der ofte brug for noget "klister" til at samle ordene.
"Klister"-bogstavet "klistrer" de to rodmorfemer sammen,

stol
            stol + e + ben = stoleben      e "klistres" mellem stol og ben
ben 

skib
           skib + s + kok = skibskok      s "klistres" mellem skib og kok
kok

Kendeord 
Foran sammensatte ord er der et kendeord. Kendeordene/artiklen er en og et, som vi kender fra substantiverne (navneordene).
Det er kendeordet foran det sidste substantiv i et sammensat ord, der bestemmer det nye ords kendeord:

en finger + en negl  = en fingernegl
et hus + en mand     = en husmand
en sommer + et hus = et sommerhus

Særlige forstavelser
På dansk har vi mange ord, der er dannet af en forstavelse + et rodmorfem.
De forstavelser vi har på dansk er:
an-, be-, mis-, u-, und-, van-

­                      anklag, anhold, anmod
behold, bevar, betænk
mishold, misforhold, mistænk
uartig, uvenlig, uvejr
undvær, undgå, undslå
vanvid

Særlige endelser
Når verber (udsagnsord) og adjektiver (tillægsord) får endelserne:
-hed, -dom, -else, -ing, -ning, -skab, -eri, -lig bliver de til substantiver:

sund (adjektiv) → sund + hed = sundhed
fattig (adjektiv) → fattig + dom = fattigdom
ægte (verbum) → ægte + skab = ægteskab
skriv (verbum) → skriv + else = skrivelse
fri (adjektiv) → fri + hed = frihed

Ord kan også dannes af de særlige forstavelser + rodmorfemer + de særlige endelser:
mis + tænk + som = mistænksom
u + ven + skab = uvenskab
be + hold + ning = beholdning
und + skyld + ning = undskyldning
Orddannelse

Brug billederne til at danne så mange ord, du kan:
(Billederne må godt bruges flere gange.)

Du får måske brug for et "klister"-bogstav.


Lav sætninger med de ord, du lige har lavet:

 

 

Brug billederne til at danne så mange ord, du kan:

Du får måske brug for et "klister"-bogstav-.


Lav sætninger med de ord, du lige har fundet:

Find 10 ord med et af følgende forstavelses-morfemer:
an-,  be-,  mis-,  u-,  und-,  van-

 

 

Hvilket forstavelsesmorfem passer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

holde

mode

holde
ordre
vise

unde
forstå
lyde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skyld
vejr
venlig

skyld
være

vittig
vid
tro

Find 5 ord med et af følgende endelsesmorfemer:
-hed,  -dom,  -else,  -ning,  -skab,  -eri,  -lig:

 

 

Hvilke morfemendelser?

sund
kærlig
øm

fattig
rig
træl

føl
krænk
meddel

hæng
kvæl
hæld
 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

moder
mand
ægte

føl
skab
kæl

kær
sær
mærke

  

_________

 

_________

 

_________

 

 

Hvilket forstavelsesmorfem og endelsesmorfem kan bruges?

______tænk__________
______forstå__________
______hold__________
______befal__________
______skyld__________
______føl__________
______tænk__________
______ven__________
______kær__________

 Dan sammensatte ord af rodmorfemer:

(Du kan evt. bruge "klister"-bogstaverne e og s.)
Dan nye ord ved at sætte ord fra gruppe A sammen med ord fra gruppe B. Ordene må gerne bruges flere gange:

Gruppe A
jakke
stol
læn
sofa
lampe
boble
bad
forår
glas
trappe
hoved
klæd
sov
kugle
fod
have
sol
verden

Gruppe B
stige
dør
skab
bold
pen
sæt
ben
stol
bord
skærm
kar
bad
værelse
skål
løg
mester
møbel
brille

 

Gruppe A
bad
køl
morgen
fodbold
æble
jakke
latter
stol
dag
verden
grill
finger
stearin
smykke
vejr

Gruppe B
kylling
ring
plej
hane
sten
mester
ben
lys
skab
kage
kar
kamp
mild
sæt
mad

Del ordene i morfemer:

Pas på, ordene kan have fået ekstra bogstaver. Ex lege-tøj-s-butik.

ulykke
ankom
kopperne
telefonstik
misvisende
uheldig
usikkerhed
skaberi
håndboldkamp
kærlighed
uskyldig
mandens
lampen
grydelågene
vanskabt
oprindelse
hændelse

stolebenet
uvenskab
fjendtlighed
dumhed
drilleri
kammeratskab
mandig
tændstikæsker
solbrillerne
nævninge
rutebilstation
legetøjsbutik
udlejning
anholdelse
fingernegle
ufrivillig
hittegodskontoret