Sætninger

En tekst er opbygget af sætninger (meninger). Disse kan være meget korte og meget lange og snørklede.

 

 

Kort sætning

 

Lang sætning

 

Ex

 

Kom her!

 

Du er velkommen til at henvende dig vedrørende hvad du måtte ønske at spørge om i forbindelse med din egen graviditet og fødsel, ud over det du kan se her på siderne, til chefjordemoderen.

Gør dine sætninger så korte som mulig. Antallet af ord i sætningen skal ikke overstige 20. Skriv så enkelt som muligt.

En sætning kan bestå af en

hovedsætning

hovedsætning med en eller flere bisætninger (ledsætninger)

Hansen gik hen til den nærmeste metrostation.

Han fandt hurtigt sit klippekort frem, så han kunne få det stemplet, før toget kørte ind på perronen.

 

Hovedsætning

En hovedsætning giver en HEL mening. En kort afsluttende ”historie”.

I en hovedsætning er der mindst ét subjekt og mindst ét verbum (verballed).
Mest almindeligt står subjektet før verbet (verballeddet) i sætningen. (Direkte ordstilling)

En hovedsætning kan også godt have omvendt ordstilling. Sætningen kan være spørgende, eller sætningen kan indledes med et præpositionsled. 

Subjektet

Verbet (verballeddet)

          

 

Manden

Computeren

Rosen

Maden

Han

 

gik

stod

duftede

blev holdt

vil høre

 

længere ind i skoven.

på standby.

meget stærkt.

varm på komfuret.

musikken på et stort anlæg med gode højtalere.
  

 

Verbet (verballeddet)

Subjekt

 

 

 

 

Hvad

Hvorfor

På torsdag

I weekenden

 

Sprang

Danser

kunne

kommer

er

kører

 

han

De

du

pakken

der

vi

 

på hovedet fra badebroen?

tango?

tænke dig?

fra bogklubben?

normal undervisning.

til Fyn.

 

To hovedsætninger kan ”hæftes” sammen ved hjælp af en sideordnet konjunktion. (og, eller, men, samt thi, for, både og, enten eller, hverken eller)

Hovedsætning

konjunktion

hovedsætning

 

Violen er blå,

Han ville løbe;

Hun kunne læse,

 

og

men

eller

 

citronen er gul.

der var ikke flere kræfter.

hun kunne skrive.

Bisætning (Ledsætning)

En bisætning (ledsætning) kan ikke stå alene. Den skal altid stå sammen med en hovedsætning.

Bisætningen står efter hovedsætningen og forbindes til denne ved hjælp af en af de underordnede konjunktioner. (de mest almindelige er: at, da, når, fordi, hvem, hvorfor, osv. Se under ordklasser)


Hovedsætning

Bisætning

 

konjunktion

 

 

Han tænkte,
Bilen var blå,
Vi spiser,

 

at
fordi
når

 

han sikkert ville løbe en tur.
farven passede til huset.
du kommer hjem.


Indskudte sætninger
Her har du to hovedsætninger:
Manden går på gaden. Manden er dum.
Det er to hovedsætninger. Vi kan ændre sætningen, så der bliver en hovedsætning og en indskudt sætning:

Manden, som er dum, går på gaden.

Prøv selv:
1) Frederik er ked af det igen. Frederik græder.
2) Bilen kører for stærkt. Bilen har seks gear.
3) Læreren skriver på tavlen. Læreren er gammel.
4) Huset ligger skjult bag træerne. Huset er gammelt.
5) Cyklen er punkteret. Den har gamle dæk.
6) Manden gik ud. Han var skaldet.
7) Den gamle kone sov. Hun havde været oppe længe.
8) Den rustne bil faldt sammen. Den var ældgammel.
9) Pølsen smagte dårligt. Pølsen var rådden.
10) Skolen faldt sammen. Den var dårligt bygget.
11) Læreren faldt af stolen. Han blev pludselig syg.
12) Toget blev afsporet. Toget var forsinket.
13) Flyet styrtede ned. Flyet var for gammelt.
14) Obersten gik amok. Han havde et hidsigt temperament.
15) Telefonen ringede. Den var lilla.
16) Fjernsynet gik pludselig i sort. Det var tyve år gammelt.
17) Gryden kogte over. Den var for lille til en hel familie.
18) Thore for sammen. Han var meget bange.
19) Den unge pige snød i spil. Hun manglede altid penge.
20) Kortspillet var indviklet. Det hed "Bridge".
21) Eleven faldt ned. Han vippede altid på stolen.
22) Radioen gik i stykker. Den var fra 1970.
23) Bogen var meget svær. Den hed Tom Finley.
Omvendt kan man skille en sætning med en indskudt sætning ad, så der dannes to nye sætninger.