Symboler i litteraturen

Symboler i litteratur, film og billeder

 

Menneskets bevidsthed består af 4 bevidstheder – se figur.

Når vi har med symboler at gøre i litteraturen, billedkunsten, film, dramaer osv. Henter vi symboler fra Det kollektive Ubevidste.

Et symbol er et tegn, en figur, der repræsenterer noget andet; fx en idé, en farve, en handling, et dyr, et konkret tegn eller en genstand.

Freud og Jung er de første psykologer, der beskrev og forklarede symbolerne og deres betydning.

 

I ’det kollektive ubevidste’ findes alle de symboler, der er fælles for alle mennesker. Der vil dog være kulturelle forskelle, som man lige skal tage hensyn til.

Vi kender symboler fra vores hverdag alle vegne. Her er vi ikke i tvivl om symbolværdien. Uanset sprog, vil de blive forstået.
                                   

Andre symboler kender vi fra billeder, litteratur osv.

 


Kvindelighed
Heksens følgesvend
Hemmelighedsfuld
Selvstændig

 

Fred
Frihed

 

Seksualitet
Misundelse
Evigheden (ring)