Alle tegn i sætninger

Punktum .

Punktum bruges til at afgrænse en hel mening fra en anden. Lad højst en sætning være på mellem 10 og 20 ord. Pas på, at du ikke sætter punktum mellem sætninger, der i virkeligheden hører sammen, bare for at gøre sætningerne kortere.
Husk også, at der ikke skal punktum i overskrifter og adresser. I punktopstillinger skal der være punktum efter punkterne, hvis de er hele sætninger - ellers skal der kun være et slutpunktum efter sidste punkt.

 • Han vidste ikke, om dækslet var skruet på.

Brug punktum ved forkortelser og ordenstal

 • Kbh., mfl., bl.a.
  11., 20. og 40.

Komma ,
Læs selvstændige papirer om kommaets anvendelse.

Semikolon ;

Du kan bruge det som "tungt" komma, dvs. når du ikke vil sætte punktum af hensyn til sammenhængen, men hvor du alligevel vil have mere end et komma.

 • Det var så gruelig koldt; det sneede, og det var begyndt at blive mørk aften; det var også den sidste aften i året, nytårsaften. (H. C. Andersen)

Udskift kommaet foran ’men’ med et semikolon, hvis der kommer en hel sætning bagefter.

 • De var trætte; men ville ikke i seng.

Kolon :

Noget helt andet end semikolon, de må ikke forveksles!
Kolon bruges til at angive: Nu kommer det:

 • Se, hvad jeg har fundet: dine nøgler!

Kolon er normalt et "tungt" sætningstegn, som man begynder med stort efter. Det forudsætter dog, at der følger en hel sætning efter.

 • Han havde fattet, hvad det drejede sig om: Hun kunne ikke komme.

Kolon bruges i forbindelse med direkte tale.

 • Han sagde: ,,Du skal lære alle sætningernes tegn.”

Udråbstegn !

Udråbstegn bruges efter udråb og andet, der skal fremhæves særligt. De giver sproget et noget snakkende og sludrende præg, så de har ikke meget at gøre i erhvervssproglige tekster - måske lige bortset fra undervisningstekster og lærebøger!

Spørgsmålstegn ?

Spørgsmålstegn bruges efter spørgsmål. Det er ikke ualmindeligt at se fx overskrifter formuleret som spørgsmål, men uden spørgsmålstegn, og det virker forvirrende og uprofessionelt på læseren.

 • Forkert: "Har De modtaget vores brev."
 • Rigtigt: "Har De modtaget vores brev?"

Anførselstegn ,, ”     » «  -

Anførselstegn bruges om replikker i direkte tale (replikker), citater og om ord, der på én eller anden måde tages forbehold over for.

 • ,,Det var vist det hele,” sagde han. (Læg mærke til, at kommaet står før anførselstegnet.)
 • Per sagde: »Det sner, så vi kommer ikke.«
 • - Det sner, så vi kommer ikke, sagde Per.
 • Han har "studeret" i mange år.

Der kan også sættes anførselstegn ved ting, der er opkaldet efter nogen eller noget. Der er fx forskel på at sejle med kronprins Frederik og med "Kronprins Frederik".
Tankestreg og bindestreg -
Tankestreg og bindestreg er ikke det samme, selv om man somme tider kommer til at bruge samme tegn for dem.
Tankestregen er længere end bindestregen. Den har mellemrum både før og efter, og den bruges til at adskille eller understrege. Den kan fx bruges i stedet for parentes eller "parenteskomma":

 • Grundlovsdag - 5. juni - var der skovtur.

Den kan også bruges til at antyde en "kunstpause". Det kan bl.a. bruges, hvis noget skal fremhæves specielt:

 • Hovedretten var - grillede abenyrer.

Bindestregen bruges derimod til at vise sammenhæng, fx ved orddeling ved linjeskift eller ved lange og uoverskuelige sammensætninger: Turistinformationskontor-slave. Det er også bindestregen, vi bruger, når vi af- eller bekræfter noget, når vi danser cha-cha-cha, eller når vi går på et væg til væg-tæppe.
Bemærk den sidste: Der er kun én bindestreg i væg til væg-tæppe. Det skyldes en regel om, at når man laver en sammensætning af udtryk, der i sig selv består af flere ord, er der kun bindestreg dér, hvor sammensætningen sker:

 • Science fiction-roman
 • Ovn-pommes frites.

Skråstreg /

Et meget misbrugt tegn. Mange mennesker bruger skråstreg i stedet for "og" eller "eller", og det gør et sjusket indtryk.

 • Der er adgang for forældre/værger.

Betyder det "og" eller "eller" her? - I andre sammenhænge er skråstregen selvfølgelig udmærket: datoer, A/S m.v.
Men "vinteren 1998/99" er ikke så godt som "vinteren 1998-99", fordi bindestregen har den underforståede betydning "til".

Apostrof ’

Et farligt tegn. I gade efter gade landet rundt ligger Basse's Bodega og Sanne's Salon og råber op om skiltemalerens manglende viden om tegnsætning. For man må ikke bruge apostrof på den måde på dansk!
"Apostrof-s" bruges i ejefald af substantiver/navneord, som ender på -s, -z og -x, samt tal og forkortelser (som ikke slutter med forkortelsespunktum). Ved ord på -s, -z og -x kan man vælge at udelade "s" efter apostroffen:

 • Lars's mor eller Lars' mor
 • Føtex's parkeringsplads eller Føtex' parkeringsplads
 • Lorenz's far eller Lorenz' far
 • SK765's afgangstid
 • TDC's kundeservice (men B.T.s forside).

Derudover bruges apostrof kun ved gengivelse af talte replikker: "Hwa' si'er do?"

Accent eller trykstreg ´

Dansk har kun én accent, "accent aigu" eller trykstreg. Den skal ikke bruges nogen steder, men den kan efter behov bruges som trykstreg over én, ét osv.
Accent kan være meget nyttig til at lette læsningen, fordi den kan bruges til at skelne mellem ord, der ligner hinanden.

 • Han købte kun en stol. (Ikke en sofa)
 • Han købte kun én stol. (Ikke 4)
 • Om lidt går alle børnene ned ad en allé.
 • Har man begge arme, kan man slutte sig til en armé.
 • En skuespiller kan entre scenen og gøre en god entré.

Man må ikke bruge apostrof til dette brug.
Prikker . . .
Prikker bruges for at vise, at noget er udeladt.

 • Ja, som man siger, heldet følger de . . .

Parentes ( )
Vi sætter af og til parentes omkring særlige bemærkninger

 • Kom klokken 7 (ikke før!), og tag Lise med.